۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

کمیته های تخصصی کنفرانس

کمیته انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک در سال ۱۳۹۷

یکی از وظایف انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان یک انجمن علمی، تجلیل از شخصیت های برجسته و فعال حوزه مدیریت استراتژیک در کشور می باشد.

هر چند بدیهی است که هر انتخاب بزرگی در این سطح را نمی توان به طور کامل و با رعایت همه جزئیات انجام داد، اما در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک بر اساس شیوه طراحی شده زیر، این انتخاب به شیوه اخذ آرای مکتوب از دانشگاه های مختلف کشور به منظور انتخاب کاندیداهای این عنوان در سال ۱۳۹۷ و سپس بر اساس شاخص هایی چون تعداد و کیفیت کتاب های منتشر شده، دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ... در قالب کمیته ای متشکل از نمایندگان دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف کشور صورت خواهد یافت.

امیدواریم با این اقدام، ضمن معرفی دقیق تر یکی از چهره های برجسته این دانش ارزشمند، زحمات این چهره های برجسته را طی سال های مختلف مورد تجلیل قرار دهیم.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال ۱۳۹۷ کشور:
  • تعداد کتاب منتشر شده
  • میزان تأثیر کتاب های منتشر شده در فرایند رشد این دانش در کشور
  • تعداد مقاله های منتشر شده
  • سابقه عضویت و تأثیر در سازمان های بین المللی
  • سابقه تدریس و عضویت در هیأت علمی
  • سابقه فعالیت حرفه ای مرتبط
  • تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف
  • تعداد پایان نامه های هدایت شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
00-aliakbar-farhangi
02-mohsen-banihashemi
03-aliasghar-pourhashem
03-gholamreza-pourheidari
13-hamid-zargarpour
15-bagher-sarukhani
17-azar-saemian
24-amir-ghadiri
29-davud-nemati-anaraki

کمیته انتخاب کتاب سال مدیریت استراتژیک در سال ۱۳۹۷ کشور

یکی از وظایف انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان یک انجمن علمی، انتخاب و معرفی آثار ارزشمند علمی در حوزه مدیریت استراتژیک در کشور می باشد.

در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک بر اساس شیوه مقایسه ای و عواملی چون شمارگان و تعداد تجدید چاپ و شاخص های مؤثر دیگر، در قالب کمیته ای متشکل از اساتید برجسته دانشگاه های مختلف کشور و همچنین مدیران برخی از سازمان های نشر آثار حوزه مدیریت، کتاب سال مدیریت استراتژیک ۱۳۹۷ کشور که زمان انتشار آن بایستی بین مهرماه ۱۳۹۱ تا مهرماه ۱۳۹۷ باشد، انتخاب و تجلیل می شود.

این اقدام در راستای حمایت از آثار ارزشمند این حوزه و تشویق جامعه علمی کشور به تولید آثار برجسته در این حوزه است.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب کتاب مدیریت استراتژیک سال ۱۳۹۷ کشور:
  • سطح سازمان منتشر کننده کتاب
  • شمارگان منتشر شده در اولین چاپ / مجموع شمارگان منتشر شده 
  • تعداد تجدید چاپ در دوره زمانی مشخص
  • میزان تأثیر در حوزه علمی کشور
  • میزان استقبال جامعه علمی از موضوع کتاب منتشر شده
  • و ...
00-mohammadhadi-moazen-jaami
01-hamidreza-araste
01-mohsen-akbari
02-alireza-bafande
04-aliakbar-turanian
08-ali-hamidizade
08-mohammadreza-hamidizade
09-shahram-khalilnejad
12-masud-rabie
12-mohammad-rahmani
16-meisam-shafiei
17-naser-senobar

کمیته انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ کشور

انتخاب پایان نامه های برجسته در حوزه مدیریت استراتژیک، به عنوان یکی از از وظایف انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان یک انجمن علمی، در دستور کار این انجمن قرار گرفته است.

کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد، که با مسئولیت یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران و متشکل از اساتید برجسته از دانشگاه های مختلف کشور، پایان نامه های برتر دانشجویی که تا حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ دفاع شده باشد، امکان حضور در این رقابت را خواهند داشت.

این اقدام در راستای حمایت از آثار ارزشمند این حوزه و تشویق جامعه علمی کشور به تولید آثار برجسته در این حوزه است.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویی مدیریت استراتژیک سال ۱۳۹۷ کشور:
  • اهداف، نتایج و دستاوردها، ابداع و نوآوری، کاربردی بودن موضوع و ...
  • مقاله چاپ شده در نشریات ISI
  • مقاله چاپ شده در نشریات ISC
  • مقاله چاپ شده در نشریات علمي- پژوهشي داراي رتبه از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
  • مقاله چاپ شده در نشریات علمي- ترویجی
  • مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس داخلی (ملی و بین المللی)
  • مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس خارجی
01-ali-emami-meibodi
03-zahra-pishgahifard
04-amirhosein-taebi
09-behnaz-khoshtinat
12-ahmad-rusta
12-hamide-reshadatju
16-abolfazl-shahabadi
16-reza-shabanejad
28-esmaeil-malek-akhlagh
28-naser-mirsepasi
28-shahin-mansuri
29-mehdi-nasollahi
29-mojtaba-naghavi

کمیته انتخاب و معرفی كسب و كارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی ­های کلان کشور در مواجهه با محیط پیرامونی کشور، طی سال های گذشته برگزیده شده است و بخش های مختلف کشور در ابعاد گوناگون به منظور نیل به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در راستای همین استراتژی قدم بر می دارند.

شرکت های خصوصی و دولتی نیز به عنوان ارکان اصلی اقتصاد کشور نیز از این استراتژی مستثنی نیستند، از این روی کمیتۀ انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی با بررسی فرم های خوداظهاری شرکت ها، پیاده سازیِ الزامات اقتصاد مقاومتی در محورهای اشاره شده را مورد ارزیابی قرار می ­دهد و به این وسیله نسبت به معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی اصلی ترین محورهای استراتژی مقاومتی اقدام نماید.

لازم به توضیح است اعضای کمیته که متشکل از نمایندگان سازمان های ملی و بین المللی مرتبط، انجمن های علمی و صنفی مرتبط و کارشناسان منتخب انجمن مدیریت راهبردی ایران تشکیل شده است.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی
  • میزان انطباق و هماهنگی استراتژی های شرکت با استراتژی های دانش بنیان و نقشه جامع علمی کشور
  • میزان فعالیت شرکت در افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی
  • میزان انطباق مدیریت مصرف مواد اولیه و انرژی شرکت با سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
  • میزان اهتمام و فعالیت شرکت در ترویج مصرف کالاهای داخلی
  • میزان بهره برداری شرکت از شرایط و زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات 
00-mehran-mohebi
01-abdollah-ezazi
01-bijan-arbabi
02-ferdos-bagheri
02-rasul-baradaran
03-abas-panah
03-hosein-paryab
06-ali-jamalian
06-hamdollah-jamshidi
08-abas-halaj
08-ebrahim-hoseini
08-mohammad-haseliu
08-mohammadreza-hajijafargholi
10-mahmud-daneshvaar
12-mohamad-rasulimanesh
13-mohammad-zare
15-hadi-sotuti
15-majid-seyedalinejad
16-asghar-shams
16-vali-sharif
17-ali-sadeghi
17-saeed-safavi
19-mohsen-tabatabaei
19-seifolah-talebi
23-arezu-falah
24-majid-ghasemi
25-mohsen-kalantar
28-ali-masudi
28-javad-mohammad
28-mohammadhosein-mohammadi
29-ali-nuri
29-shayan-naghizade
31-abdolaziz-hedayat

کمیته انتخاب و معرفی كسب و كارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی

اشتغال مولد متأثر از ظرفيت سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزش هاي هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ريزي آموزشي با جهت گيري اشتغال و آموزش هاي كارآفريني (کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی دیجیتال و ...) است که نقشی کلیدی و مؤثر در رشد اقتصادی کشور دارد. کمیتۀ انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، با عنایت به اهمیتِ توسعه منابع انسانی و حمایت از ایده ­های خلّاق و سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوآورانه، اقدام به ارزیابی و معرفی کسب و کار پیشرو در این زمینه می نماید.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی
  • میزان سرمایه گذاری مستمر در توسعه نیروی انسانی
  • میزان همکاری مستمر با مؤسسات علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور پیشبرد علم و دانش در راستای رشد اقتصادی
  • میزان حمایت از کسب و کارهای کوچک، نوپا و نوآور و راه اندازی SBU ها به منظور افزایش انعطاف پذیری در تطابق با تغییرات محیط کسب و کار
  • میزان سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور و بهره برداری از نیروی انسانی بومی
00-babak-zia
01-abdolah-ezazi
01-asghar-aghaei
01-elham-ebrahimi
01-mohammadali-akbarzade
01-saber-emami
02-ferdos-bagheri
02-rambod-barandust
02-rasul-baradaran
03-abas-panah
03-hosein-paryab
06-ali-jamalian
06-hamdolah-jamshidi
06-mehdi-javanmard
08-abas-halaj
08-ebrahim-hoseini
08-gholamreza-heidari
08-mehdi-hatamian
08-mohammadreza-haji
08-siamak-hasani
09-hamed-khoshtinat
12-maryam-rahmati
12-mohammad-rasuli
15-davud-sarafraz
15-hadi-sotuti
15-majid-seyedaalinejad
16-vali-sharifbeigi
17-ali-sadeghi
17-jafar-safari
17-mohammadreza-sedghiani
17-saeed-safavi
17-zahir-sabagh
19-mohsen-tabatabaei
19-sefolah-talebi
21-mohammad-ali-abdoli
23-arezu-falah
25-hedayat-kialashaki
25-mehdi-keshavarz
28-ali-masudi
28-mehran-mohebi
29-alireza-nuri
31-mahmud-hushmand
32-mehdi-yarahmadi

کمیته انتخاب و معرفی كسب و كارهای پیشرو در پیاده سازی تولید سبز

اهمیتِ محیطِ زیست و سرمایه گذاری در تکنولوژی ­های سبز و سازگار با محیط زیست و خصوصاً مدیریت و بهینه سازی منابع آبی کشور، بر کسی پوشیده نیست. از این روی استراتژی تولید سبز در این رویداد مورد توجه ویژه قرار گرفته است و کمیتۀ انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده­سازی استراتژی تولید سبز اقدام به ارزیابی شرکت ها در این حوزه و معرفی کسب و کار پیشرو می نماید.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز
  • میزان سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف منابع آبی
  • میزان سرمایه گذاری در انرژی های نو و غیرفسیلی
  • میزان توسعه و پیشبرد تکنولوژی مسالمت آمیز با طبیعت
  • میزان استفاده از فناوری اطلاعات به منظور کاهش مصرف کاغذ (سیستم اطلاعات سبز)
  • میزان سرمایه گذاری در توسعه ارائه خدمات غیرحضوری به ذینفعان
00-saeed-kardar
01-abdolah-ezazi
01-najme-ebrahimi
03-hosein-paryab
03-maryam-pazoki
06-ali-jamalian
08-ebrahim-hoseini
08-mohammadreza-hali
09-ali-khalighi
09-mohsen-khodakarami
15-majid-seyed
19-seifolah-talebi
23-arezu-falah
25-hamidreza-kargar
25-mohsen-kalantar
29-mohammad-nabivani
30-kurosh-vahdati

کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، خلق تیم، ورود به بازار

استارت آپ ها، معمولاً حول ایده­ های نوآورانه و خلاقانه بنا می شوند. فرد یا افراد خوشفکر، با ایده های نو، که در جستجوی روش­ هایی برای کسب درآمد از آن ایده هستند، پایه و محور استارت آپ ها می باشند.

نوآوری در استارت آپ ها، به شکل نوآوری در بازار یا نوآوری در محصولات و خدمات خود را نشان می دهد. از سوی دیگر، تیم سازی و ساخت تیمی منسجم که در مسیر پیاده­سازی استراتژی های این کسب و کار نوپا ایفای نقش می کنند، از مهم ترین عوامل توفیق کسب و کارهای استارت آپی است. با پایان یافتن مرحلۀ توسعۀ ایده و تیم سازی و همزمان با آماده شدن محصول/خدمت، نوبت به ورود به بازار و تجاری سازی می­رسد که این مرحلۀ مخاطره ­آمیز دروازۀ حضور استارت آپ در بدنۀ اقتصاد ملی است.

کمیتۀ انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو، بر همین اساس در سه مرحلۀ اشاره شده، اقدام به معرفی استارت آپ های پیشرو خواهد نمود.

 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار
اعضای کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده:
00-alireza-ansari
01-farhad-ahmadi
01-hamidreza-adaabi
01-hasan-ahmadian
01-mohamadali-akbarzade
01-sabe-emami
03-hosein-paryab
08-amin-hoseini-asl
08-hesin-hamidifar
08-siamak-hasani
17-mohammadreza-sedghiani
21-hamidreza-azimi
23-amir-ghadiri
23-arezu-falah
25-hamidreza-kargar
28-ali-mirzaei
28-majid-mirzaei
29-reza-nazeri
29-shayan-naghizade
اعضای کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم:
00-rambod-barandust
01-hamidrza-adabi
01-hasan-ahmadian
01-mohamadali-akbarzade
01-saber-emami
03-hosein-paryab
06-mehdi-javanmard
08-amin-hoseinasl
08-hosein-hgamidifa
21-hamidreza-azimi
23-arezu-falah
24-amir-ghadiri
28-ali-mirzaei
28-majid-mirzaei
29-reza-nazeri
32-mehdi-yarahmadi
اعضای کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار:
00-ferdos-bagheri
01-farhad-ahmadi
01-hamidreza-adabi
01-hasan-ahmadian
01-mohammadali-akbarzade
02-rasul-baradaran
03-hosein-paryab
08-amin-hoseini
08-hosein-hamidifa
17-ali-sadeghi
21-hamidreza-azimi
23-arezu-falah
24-amir-ghadiri
28-ali-mirzaei
28-majid-mirzaei
29-shayan-naghizade

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

 • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

 • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

 • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است