۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

استاد دانشگاه کارتون کانادا، ، در دوازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور اکبر مأنوسی، استاد دانشگاه کارتون کانادا، با عنوان استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم، در اختتامیه دوازدهمین کنفرانس، سخنرانی خواهد کرد.

  • Hits: 379

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است